Sidumine krundiga

 

 
 Üks kõige keerukamaid etappe maja ehitusprotsessis on projekti  kooskõlastamine. Projekti kooskõlastamine – see on ehitusloa saamise protsess vastavalt Eesti seadusandlusele. 
 Maja ehitust planeerides peab meeles pidama, et krundi võib hoonestada, kui selle hoonestus ei ole vastuolus detailplaneeringu ja teiste kohaliku võimu poolt kehtestatud eeskirjadega. Enne ehituse algust peate kätte saama ametliku ehitusloa vastavuses ehitusseadusega ette nähtud üldiste eeskirjadega. 
 Samuti pidage meeles, et Teie projekti peab siduma krundiga, kuhu Te kavatsete maja ehitada. Projekti kohandamisel ehituskrundile (nn. sidumisel) tuleb valitud tüüpprojekti täiendada asendiplaani, seletuskirja ja heakorraehitistega ning vajaduse korral korrigeerida jooniseid vastavalt konkreetsetele tingimustele (krundi reljeef, ilmakaared, kohalikud hoonestamise erinõuded, saadaolevad ehitusmaterjalid jne.) Samuti tuleb projekt siduda krundi absoluutkõrgustega. 
  
 Meie partnerid pakkuvad Schefferwood OÜ klientidele tüüpprojektide sidumise teenust. Teenus sisaldab tüüpprojekti kontrollimist, kinnitamist ja asendiplaani koostamist. Projekti kooskõlastamist erinevates instantsides (päästeamet, omavalitsus jne) ei paku. Arhitekt võtab kohustuse likvideerida puudused, kui kooskõlastamise käigus peaks ilmnema vajadus asendiplaani muuta või täiendada.  
  Pakutava sidumisteenuse kokkuleppehind 2018.a.Schefferwood OÜ klientidele on 900 EUR ühe sidumise kohta. Tähtaeg kuni 4 nädalat.  
 Projekti sidumisteenuse osutamiseks sõlmitakse leping. Lepingu sõlmimisel ettemaks 50%, ülejäänud 50% summast tasutakse töö üleandmisel.  
Oluline on, et lepingu sõlmimise hetkel on kliendil kaasas: 
  • enne projekti koostamist omavalitsusest taotletud projekteerimistingimused või kehtiva (mitte vanem kui 2 aastat) detailplaneeringu teksti osa (st nõuded projektile).  Oluline on, et valitud tüüpprojekt oleks kooskõlas projekteerimistingimustes või detailplaneeringus esitatud nõuetega (katuse kalle, harja kõrgus jne.)   
  • digitaalne (dwg formaadis) geodeetiline alusplaan CD-l (mitte vanem kui 2 aastat) või kui on koostatud detailplaneering, siis digitaalne detailplaneering CD-l (mitte vanem kui 2 aastat). Olenevalt omavalitsusest võib see tähtaeg olla lühem.    
  •  tüüpprojekt (selle 1 koopia jääb arhitekti kätte). 
  • enda joonistatud eskiis krundist. Kus hakkab paiknema maja, kus parkimisplats, kust sisenevad majja vesi, elekter (kuhu tuleb elektrikilp) ja kust väljub kanalisatsioon. Kus hakkab asuma joogikaev, reovee kogumismahuti või septik ja imbväljak, kui need tulevad.  
  •  vajalik on täpsustada krundile lähim tuletõrje veevõtukoht või hüdrant. Kui läheduses ei asu hüdranti ega tuletõrjele sobilikku veekogu, on tõenäoliselt vajalik paigaldada krundile veemahuti (tavalisel eramajal veemahuti suurus min 36m3). Kui täpne info selle kohta puudub, on soovitav see kohalikust päästeametist eelnevalt järele uurida.   
  


  

 

 

 

 

 

 

2004 - 2019 © Volmarsoft OÜ. volmarsoft@gmail.com
Soinaste, Ülenurme vald, 61709 Tartu maakond
Tel. +372 53 904 460
Koduleheküljel olevad majade projektid ja arhitektuursed
lahendused on autorikaitse objektid, mille kopeerimine
ja levitamine on ilma Volmarsoft OÜ loata keelatud.
Eesti keeles По-русски