Mitte-eemaldavate raketiste süsteem

Mitte-eemaldavate raketiste süsteem 

 Mitte-eemaldavate raketiste süsteemi (PLASTBAU® tehnoloogia alusel) konstruktiivsed elemendid on kõrgtehnoloogilised raketiselemendid, mis on mõeldud hoonete (ka mitmekorruseliste) ehitamiseks monoliitraudbetoonist. Ühtlasi ei täida raketised ise kandvate konstruktsioonide funktsioone. Need on valmistatud suure tihedusega vahtpolüstüroolist (EPS) terasarmatuuri karkassiga, mis tagab neile väga suure vastupidavuse, kusjuures on nad kergelt ja väga kiiresti monteeritavad. Peale betoneerimist ja sise- ja välisviimistluskihi loomist jäävad raketiste elemendid konstruktsiooni ja täidavad efektiivse soojusisolatsiooni funktsioone, tagades täielikult hooneid piiravate konstruktsioonide soojustehniliste nõuete rahuldamist. ( vaata - Galerii). OÜ Schefferwood pakkub 30 tüüpprojekti selles süsteemis.
(vaata Tüüpprojektid)

 
Süsteemi peamised eelised ehitamisel ja renoveerimisel:
• elementide väike mass annab võimaluse ehitada väheste korruste arvuga raudbetoonist karkasshooneid raske tehnika (kraanade jms.) abita, mis mõjutab oluliselt ehituskulusid, kusjuures väheneb ka müratase ehitusobjektil;
• ehitussüsteemi mitte-eemaldavate vahtpolüstüroolraketistega on palju väiksem töömahukus, kui mistahes muul ehitustehnoloogial;
• süsteem on kõige sobivam juhul, kui olemasolevatel hoonetel on tarvis ehitada täiendavad korrused, selliselt moderniseerides vananenud elamufondi;
• suurepärased soojusisolatsiooni omadused annavad võimaluse teostada betoneerimistöid ka miinus temperatuuridel, betooni soojendamata, mis lihtsustab ehitust ja vähendab selle kulud;
• konstruktiivseid elemente saab valmistada erineva kuju ja pikkusega, seega tagatakse laiad arhitektuurilised võimalused vanade hoonete renoveerimisel ja uute projekteerimisel;
• viiakse miinimumini ehitusplatsi suurus, mis annab võimaluse teostada ehitus- ja renoveerimistöid ka tihedalt hoonestatud alal;
• ehituse kiirus võib saavutada isegi kuni neli korrust kuus.
 
Pakend:
Süsteemi kuuluvad kolme tüüpi konstruktiivsed elemendid:
1) kandvate välis- ja siseseinte mitte-eemaldavate raketiste elemendid;
2) vahelae ja kastuse mitte-eemaldavate raketiste elemendid;
3) vaheseinte vahtpolüstüroolist paneelid.
Kandvate väliseinte ja siseseinte mitte-eemaldavad raketised   
Süsteemi kandvate seinte raketis koosneb kahest vahtpolüstürooli EPS plaadist, mis hoiab kindlas kauguses üksteisest spetsiaalsed terasarmatuuri karkassid. Plaadi paksus hoone sees on alati 50 mm, aga välimise plaadi paksus võib olla erinev sõltuvalt eelnevalt teostatud soojustehnilisest arvestusest. Vaba ruum raketiste EPS plaatide vahel täidetakse ehitusplatsil betooni massiga. Vahemaa plaatide vahel saab muuta, seega on võimalik varieerida kandva raudbetooni kihi paksusega. Selle vajaliku paksus, samuti betooni klass määratakse arvestuse abil.
Peale betoneerimist teostab teraskarkass armatuuri funktsioone, vahtpolüstürooli plaat – soojusisolatsiooni funktsioone.
Raketiste vahtpolüstürooli mark on EPS 200 (mahumass ~ 30 kg/m³).
Raketiste standartlaius – 1200 mm.
Raketiste pikkus – ühe korruse kõrgusel (maksimaalne pikkus – 4000 mm).
 
Armatuur
 Paneelide ruumilise karkassi vertikaalse pikiarmatuuri läbimõõt – 8, 10 või 12 mm (vastavalt konstruktiivsetele arvutustele). Igale pikkuse meetrile on 10 varrast, mis on keevitatud kokku paarikaupa üksteise vastas (vahemaa varraste vahel sõltub valitud betoonikihi paksusest) ühendavate Ø5 mm põikisarrustega ja Ø3 mm diagonaalsarrustega.
Paariselementide samm paneelide ruumilises karkassis – 200 mm. Selline vertikaalarmatuuri kogus ja paigutus tuleb arvestada seina konstruktiivsete arvutuste tegemisel. Paneelide ruumilises karkassis põikiarmatuuril asetsevad polüpropüleeni distantserid armatuuri jaoks tagavad 20 mm paksu betooni kaitsekihi, mis vastab kõikidele vastava ala normidele.
 
Betoneerimine
Kõrgelt vastupidavad polüpropüleeni mutrid, mis on kruvitud Ø5 mm horisontaalsetele põikisarrustele, paiknevad raketise tasapinnal 200×200 mm kaugusel üksteisest, ja iga neist peab vastu 140 kgf suurele lahtirebimiskoormusele. Mutrid on valmistatud sellise arvestusega, et nad peaksid vastu betoonmassi survele ja tagaksid selle pidevat täitmist 4 m kõrguselt.
Betoneerimist saab teostada traditsiooniliste meetoditega, ainult peab järgima, et betoonmassi vool oleks suunatud tugevalt paneelide sisepoolele. Betoonikihi paksus – 120–250 mm. Betooni klass vastavalt tugevuse arvutustele saab olla «B15» kuni «B25». Seinte betoneerimiseks kasutatav betoonimass peab ehitusplatsil vastama järgnevatele näitajatele: betoonmassi voolavus – S3 (koonusesettimine – 100–150 mm) või S4 (koonusesettimine – 160–210 mm), jämeda täiteaine maksimaalne terasuurus – 16 mm.
Seina raketiste elementidesse täidetakse betoonmass keskmiselt kolmes etapis:
esimene – kuni aknaavade alumise ääreni;
teine – kuni aknaavade ülemise ääreni;
kolmas– kuni seinaraketiste ülemise ääreni
.
 
Viimistlus
Süsteemi abil ehitatud hoonete seinte viimistluseks saab kasutada suure valiku viimistlusmaterjale, näiteks kipsplaate, krohvi, plaate, dekoratiivtelliseid ja tellisplaate, puitpaneele, dekoratiivseid plaate . Enamikul juhtudel saab viimistlusplaatide või lehtmaterjali, näiteks kipsplaate kinnitamist polüpropüleenile kõige paremini teha mutrite asukohtadest.
Vaheseinte vahtpolüstüroolist paneelid    
Süsteemi vaheseinte elemendid on vahtpolüstüroolist EPS paneelid. Paneelide laius on 0,6 m, pikkus sõltub korruse kõrgusest; maksimaalne pikkus – 12 m. Paneelide paksus on 60, 80, 100 ja 120 mm, aga on olemas ka paneelid erivaheseinte jaoks paksusega kuni 200 mm. Vaheseinte paksus valitakse sõltuvalt vajalikust heliisolatsioonist ning kui vahesein eraldab käetavad pinnad mitteköetavatest, ka soojustehnilistest nõuetest sõltuvalt. Paneelides on pikisuunas tehtud viis läbivat kanalit, samuti on kandevõime suurendamiseks sisse töötatud kaks 60–120 mm kõrget, perforeeritud tsingitud terasest U-profiili, mille perforatsioon tagab võimaluse tõmmata läbi nende vajalikke insenertehnilisi kommunikatsioone. Profiilid kasutatakse ka viimistluse leht- või plaadimaterjali kinnitamiseks.
Sellistest paneelidest valmistatud vaheseina saab mõlemalt poolt krohvida või vooderdada kipskartongi lehtedega.
Vahelae ja katuse mitte-eemaldavad raketised
Vahelae ja katuse mitte-eemaldavate raketiste elemendid on valmistatud vahtpolüstüroolist EPS 100, ja pikisuunas on neil kolm läbivat kanalit. Raketiste elementide laius on 0,6 m, pikkus võib olla erinev ja on 2 kuni 12 m, aga paksus on 180 kuni 320 mm. Raketiste alumise vahtpolüstürooli kihi paksus on muutumatu – 40 mm (a), läbivate kanalite kõrgus on samuti ühesugune – 112 mm. Muutuv on raketiste elementide ülemise vahtpolüstürooli kihi paksus, ja see sõltub nii soojustehnilistest, kui ka kandevõime arvutustest (b). Raketiste pikisuunas on sisse töötatud kaks perforeeritud 120 mm kõrget tsingitud terasest U-profiili (c), mis on mõeldud nii kandevõime suurendamiseks, kui ka viimistluskihi kinnitamiseks.
Tuleb rõhutada, et nende raketiste kasutamisel katuse betoneerimiseks saab katusekalle olla kuni 20°.
Vahelae kandev osa on raudbetoontalad sammuga 600 mm ja raudbetooni plaat kogu vahelae ulatuses. Raketiselementide vahel jäetud raudbetoontalade alumise osa laius (130 mm) tagab võimaluse paigaldada sinna vajalik armatuur, järgides betooni kaitsekihi minimaalset lubatavat paksust. Talade kõrgus saab olla erinev sõltuvalt vajalikust vahelae kandevõimest.
Laius – 600 mm
Pikkus – 2000 kuni 12000 mm
Paksus – 180 kuni 320 mm
 
Montaaž ehitusplatsil
Enne vahelae raketiste elementide montaaži paigaldatakse nende toetamiseks teleskoobilised inventartoed arvestusega 1 tugi ~ 3 m2-le ja puutalad. Peale vahelae raketiste elementide montaaži teostatakse selle ribide ja plaadi armeerimine armatuurivarraste või ruumiliste karkasside ja võrguga, samuti betoonmassi sissetöötamine.
Käia mööda vahelage tohib siis, kui betoon on saavutanud 40%, kuid toed tohib eemaldada, kui betoon on saavutanud 70% projekteeritud tugevusest. Vahelae raketiste elemendid on isekandvad – need koos ajutiste tugedega suudavad taluda esimese faasi koormust (armatuuri, betooni, tööliste jms). Maksimaalne vahemaa ajutiste tugede telgede vahel on 2 m.
Viimistlus
Vahelae raketiste elementide alumise viimistluse võimalused peale vahelae valmimist on erinevad: võrguga armeeritud krohv, kipsplaat või muust lehtmaterjalist või plaadimaterjalist viimistlus. Kõige lihtsam viimistlus on kipsplaat viimistlus: kipsplaadi lehed kinnitatakse tavaliste isepuurivate kruvide abil otse raketiste elementide tsingitud terasest U profiilide külge, mille laius on 45 mm, paksus 0,8 mm, aga vahemaa nende telgede vahel – 300 mm.

  

 

2004 - 2019 © Volmarsoft OÜ. volmarsoft@gmail.com
Soinaste, Ülenurme vald, 61709 Tartu maakond
Tel. +372 53 904 460
Koduleheküljel olevad majade projektid ja arhitektuursed
lahendused on autorikaitse objektid, mille kopeerimine
ja levitamine on ilma Volmarsoft OÜ loata keelatud.
Eesti keeles По-русски